Széchenyi-napok

Tavaly tett ígéretünk szerint az idén is megrendeztük a Széchenyi témahetet megújuló programokkal, megtartva a hagyományos eseményeket. A legméltóbb helyen, a kollégium épülete előtt álló Széchenyi szobornál emlékeztünk meg kollégiumunk névadójáról, immár 30. alkalommal, majd a diákok egy-egy mécsest helyeztek el a legnagyobb magyar tiszteletére.

Ugyanakkor az elmúlt évek módszertani megújulásai köteleztek minket egyedi és egyben a „Z” generáció igényeinek is megfelelő programkínálat összeállítására. E kihívásoknak az interaktivitás, a kreativitás és a csapatmunka alkalmazásával tudtunk leginkább megfelelni. Ezekre alapozva esett a választásunk az egyre népszerűbb szabadulószoba játékra.

A csapatoknak hat szobából álló szobarendszerben 6 QR kódot kellett összegyűjteni, amelyet visszakódolva és megfelelő sorrendbe rakva Széchenyi tevékenységével kapcsolatos értelmes szót kaptak. Ezt be kellett gépelniük az utolsó teremben található laptopba, jelszóként. Ha a szó helyes volt, sikerült kiszabadítani a kerettörténet szerint fogságba esett Széchenyit, és a csapat is jutalmul„kiszabadulhatott” a kollégiumból. (30 perc extra kimenő.)Növelte az élményt, hogyegyik szobából át lehetett jutni (egy feladat megoldás után) egy másik szobába.

A tervezés során feladatunk összetett volt, hiszen a szabadulószoba lényegi elemeit (kódok, kulcsok, borítékok, stb. keresése) össze kellett kapcsolni a diákok történelmi ismereteit felmérő  feladatlapokkal. A versenyző csapatok totót töltöttek ki Széchenyi István életéről és koráról, képfelismeréssel a reformkor kulturális életét és társadalmi rétegződését, és kronológiai feladatokkal Széchenyi gyakorlati alkotásainak ismeretét tártuk fel. Ezekhez a feladatokhoz viszont csak különböző feladványok megfejtése után juthattak hozzá.

Feladvány ötleteinkben szerepet kapott:

  • a fény: olyan tintát használtunk, amely csak UV fényben vált láthatóvá
  • a hang: a kerettörténetet, a tájékoztatót, az utasításokat hangfelvételről kapták meg a játékosok
  • egyszerű matematikai számítások: adott tulajdonságú elemek összeszámolása után, a  \pi -hez legközelebb eső számot kellett felhasználni a tovább lépéshez
  • a csapatmunka: egy bekötött szemű játékost a csapattagoknak kellett irányítani a képzeletbeli mocsaros vidéken való átkelésben, mivel magától nem láthatta, mikor süllyed el a padlóra ragasztott, képeslapokkal szimbolizált lápos vidéken
  • a kódfejtés, titkosírás: az ABC betűinek 3 hellyel való eltolásával írtuk meg az üzenetet. A megfejtéshez mellékeltük a szükséges kódolási táblázatot is. Citromlével papírra írt üzenet égő gyertya felé tartva vált olvashatóvá
  • készítettünk sablonokat, amelyeket a szövegre helyezve előbukkant a megfelelő szövegrész.
  • tárgyak összeillesztése: ki kellett rakniuk egy puzzlet, de eggyel több elemet kaptak és ez hordozta az információt a tovább lépéshez
  • „tükrös trükkök”: tükörírással írt üzenetet helyeztünk el a szobában, amit tükör segítségével könnyen el lehetett olvasni.
  • elrejtett objektumok: elrejtett számokra kellet rábukkanniuk, amelyek helyes sorrendbe rakva egy számzáras lakatot nyitottak ki.

Egy- egy szobából tehát akkor szabadultak ki, ha megtalálták a QR kódot tartalmazó borítékot. Több álborítékot is elhelyeztünk, amelyek felbontása robbanással járt. A pálya elején mindenki kapott három életet és aki „felrobbant”, az elveszítette egy életét. A lebonyolítás során 3 alkalommal kérhettek segítséget a résztvevők. A szabadulószoba játékunk egyik legnagyobb érdeme, hogy a kollégium minden diákja elindult,részt vett a versenyben, három nap alatt 15 csapat részvételével. A kijutó csapatok nevét a játékidővel együtt feltüntettük a dicsőségfalon, hogy mindenki láthassa az eredményeket.

A másik igen kedvelt rendezvényünk az esténkénti activity társasjáték volt, amely most is nagy sikert aratott.

Gaál Erika

ökoiskolai koordinátor